Aktuality

Popis projektu:

Pro rozvoj podniku je důležitá další specializace, kterou by mohl podnik zároveň oslovit nové skupiny zákazníků, zvyšování kvality služeb, snižování produkce odpadů a nákladů souvisejících s jejich likvidací. Proto se majitel podniku rozhodl využít možnosti realizace rozvojového inovačního projektu s dotační podporou. Jedná se o:

A: Investice do nákupu nové technologie elektrostatického nanášení mokrých barev
B: Investice do nákupu prodloužení vytvrzovací pece práškové lakovny

Výsledky projektu:
Investice do elektrostatické pistole má tyto výhody:
– úspora až 40% barvy, nabité částice barvy obalují lakovaný předmět
– zvýšení kvality lakování, rovnoměrná vrstva barvy díky homogennímu elektrostatickému poli
– úsporu času lakování, díky efektu obalení předmětu barvou, je možné jej lakovat pouze z jedné strany
– snížení nákladů na likvidaci odpadu nátěrových hmot
– snížení spotřeby barvy je prospěšné pro životní prostředí

Investice do prodloužení vytvrzovací pece na délku 6 m umožní realizovat zakázky v rozsahu délky ocelových prvků až 6 m a má tyto další benefity:
– zvýšení kapacity lakovny
– získání nových zákazníků až do okruhu 80 km
– získání jedinečnosti lakovny v regionu Vysočiny, Jižních Čech a středních Čech
– vyšší soběstačnost podniku
– realizace zakázek s vyšší přidanou hodnotou

V čem spočíval hlavní přínos realizace projektu prostřednictvím MAS?
Možnost zapojit se do realizace místní rozvojové strategie.